Tết 2020, chọn tuổi nào xông nhà và công ty?

0 Comments

Năm nay là năm Canh Tý, không nhờ người tuổi Tý và tuổi Ngọ xông nhà, xông công ty, mở hàng, khai trương.

Có nhiều cách để chọn người xông đất, dựa trên những nguyên lý khác nhau. Tuy nhiên do năm nay là năm Canh Tý nên chúng ta không nhờ người có năm sinh âm lịch là 1934, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004 vì họ mang thiên can Giáp bị thiên can Canh của năm xung phá. Chúng ta cũng không nhờ người tuổi Tý và tuổi Ngọ xông nhà, xông công ty, mở hàng, khai trương.Chọn người xông nhà, xông đất, xông công ty, mở hàng, khai trương dựa trên thiên can và địa chi.

Thiên Can:

Lấy Thiên can của tuổi mình so sánh với Thiên can của người có ý định chọn, nếu được can hợp là tốt, ngược lại gặp can phá là bớt tốt. Từ năm sinh âm lịch chúng ta xác định được mình là thiên can nào trong 10 Thiên can như sau:

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 0 – CANH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 1 – TÂN

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 2 – NHÂM

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 3 – QUÝ

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 4 – GIÁP

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 5 – ẤT

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 6 – BÍNH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 7 – ĐINH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 8 – MẬU

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 9 – KỶ

Sau đó xem bảng tính sẵn sau đây :

Tuổi Giáp hợp với Kỷ và Ất mà kỵ với Canh – Mậu. Canh phá Giáp – Giáp phá Mậu.

Tuổi Ất hợp với Canh và Giáp mà kỵ với Tân – Kỷ. Tân phá Ất – Ất phá Kỷ.

Tuổi Bính hợp với Tân và Đinh mà kỵ với Nhâm – Canh. Nhâm phá Bính – Bính phá Canh.

Tuổi Đinh hợp với Nhâm và Bính mà kỵ với Quý – Tân. Quý phá Đinh – Đinh phá Tân.

Tuổi Mậu hợp với Quý và Kỷ mà kỵ với Giáp – Nhâm. Giáp phá Mậu – Mậu phá Nhâm.

Tuổi Kỷ hợp với Giáp và Mậu mà kỵ với Ất – Quý. Ất phá Kỷ – Kỷ phá Quý

Tuổi Canh hợp với Ất và Tân mà kỵ với Bính – Giáp. Bính phá Canh – Canh phá Giáp.

Tuổi Tân hợp với Bính và Canh mà kỵ với Đinh – Ất. Đinh phá Tân – Tân phá Ất.

Tuổi Nhâm hợp với Đinh và Quý mà kỵ với Mậu – Bính. Mậu phá Nhâm – Nhâm phá Bính.

Tuổi Quý hợp với Mậu và Nhâm mà kỵ với Kỷ – Đinh. Kỷ phá Quý – Quý phá Đinh.

Tết 2020, chọn tuổi nào xông nhà  và công ty?

Chọn tuổi xông nhà, xông công ty mang lại tài lộc năm 2020.

Địa chi: Có 6 cặp chính xung là: Tý – Ngọ; Sửu – Mùi; Dần – Thân; Mão – Dậu; Thìn – Tuất; Tỵ – Hợi.Chọn người xông nhà, xông đất, xông công ty, mở hàng, khai trương dựa trên cửu tinh đồ:

Ngoài chọn người hợp với gia chủ, người xông đất cũng phải là người không chịu hạn nặng trong năm, bị các hệ tinh đồ: La Hầu – Kế Đô – Thái Bạch đóng chiếu.

Các sao ứng với số tuổi nam giới:La Hầu: 10 – 19 – 28 – 37 – 46 – 55 – 64 – 73- 82

Thổ Tú: 11 – 20 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65 – 74- 83.Thủy Diệu: 12 – 21 – 30 – 39 – 48 – 57 – 66 – 75- 84

Thái Bạch: 13 – 22 – 31 – 40 – 49 – 58 – 67 – 76- 85.

Thái Dương: 14 – 23 – 32 – 41 – 50 – 59 – 68 – 77- 86

Vân Hán: 15 – 24 – 33 – 42 – 51 – 60 – 69 – 78 – 87

Kế Đô: 16 – 25 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70 – 79- 88

Thái Âm: 17 – 26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71 – 80 – 89

Mộc Đức: 18 – 27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 – 81 – 90

Bảng kê các tinh đồ đối với nữ giới Các sao ứng với số tuổi nữ giới

Kế Đô: 10 – 19 – 28 – 37 – 46 – 55 – 64 – 73- 82

Vân Hán: 11 – 20 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65 – 74 – 83

Mộc Đức: 12 – 21 – 30 – 39 – 48 – 57 – 66 – 75- 84

Thái Âm: 13 – 22 – 31 – 40 – 49 – 58 – 67 – 76- 85

Thổ Tú: 14 – 23 – 32 – 41 – 50 – 59 – 68 – 77- 86

La Hầu: 15 – 24 – 33 – 42 – 51 – 60 – 69 – 78 – 87

Thái Dương: 16 – 25 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70 – 79- 88.

Thái Bạch: 17 – 26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71 – 80 – 89

Thủy Diệu 18 – 27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 – 81 – 90

Chọn người xông nhà, xông đất, xông công ty, mở hàng, khai trương dựa trên sự hợp hóa của các cát Thần Tài Lộc, Thiên Mã, Quý Nhân:

Cầu về Tài Lộc sẽ chọn các tuổi mang đến Tài Lộc Tài Lộc của các tuổi tính theo Thiên can:

– Giáp lộc ở Dần – Ất lộc ở Mão – Bính lộc ở Tỵ – Đinh lộc ở Ngọ – Mậu lộc ở Tỵ – Kỷ lộc ở Ngọ – Canh lộc ở Thân – Tân lộc ở Dậu – Nhâm lộc ở Hợi – Quý lộc ở Tý.

Cầu về việc có nhiều quý nhân giúp đỡ sẽ chọn các tuổi mang đến Quý Nhân.

Tuổi trạch chủ có thiên can Giáp, Mậu, Canh: Quý Nhân tuổi Sửu, tuổi Mùi.

Tuổi trạch chủ có thiên can Ất , Kỷ: Quý Nhân tuổi Tý, tuổi Thân.

Tuổi trạch chủ có thiên can Bính, Đinh: Quý Nhân tuổi Hợi, tuổi Dậu.

Tuổi trạch chủ có thiên can Nhâm, Quý: Quý Nhân tuổi Tỵ, tuổi Mão.

Tuổi trạch chủ có thiên can Tân: Quý Nhân tuổi Ngọ, tuổi Dần.

Gia chủ cầu về việc đi xa, việc du học hoặc làm công việc có sự di chuyển nhiều sẽ chọn các tuổi mang đến Thiên Mã – Thiên Mã của các tuổi tính theo Tam Hợp địa chi:

– Dần, Ngọ, Tuất Mã ở Thân- Thân, Tý, Thìn Mã ở Dần – Hợi, Mão, Mùi Mã ở Tỵ- Tỵ, Dậu, Sửu Mã ở Hợi

Gia chủ phải chuẩn bị gì cho người đến xông nhà, đất, công ty

– Đặt đôi cây mía ngọt ngoài cửa để người xông đất mang vào.

– Chuẩn bị ít nhất 5 phong bao mừng tuổi đưa cho người xông đất để người này mừng tuổi cho các thành viên trong gia đình, để phong bao vào két sắt và trên bàn thờ gia tiên.

– Phong bao mừng tuổi để cảm ơn người xông đất.


Đọc thêm:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *