UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ tách thửa 1 lần cho hộ gia đình, cá nhân đặc biệt

0 Comments

Để hỗ trợ những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa chính đáng, UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 3/12/2019 (Quyết định số 28) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND (Quyết định số 25) quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 28 của UBND tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung tại 3 điều của Quyết định số 25, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2019.

Cụ thể, đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu đủ điều kiện, sau khi trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định.

Trường hợp tách thửa là đất ở; đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp giao UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành.

Các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu và quy định tách thửa tại quyết định này sẽ giao UBND cấp huyện thành lập hội đồng tư vấn để xem xét giải quyết và chỉ xem xét giải quyết tách thửa 1 lần cho hộ gia đình, cá nhân.

Những trường hợp cá biệt là: Tách thửa để tặng – cho phục vụ việc xây dựng nhà ở; tách thửa tại các khu tái định cư; tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn; thửa đất không tiếp giáp đường nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với đất tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới…

UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ tách thửa 1 lần cho hộ gia đình, cá nhân đặc biệt
Một số trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định chỉ được xem xét, giải quyết một lần.

Hội đồng tư vấn sẽ xem xét giải quyết tách thửa cho các trường hợp cá biệt nói trên với điều kiện như sau: Đối với đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách là 36m2 nếu tiếp giáp đường lộ giới nhỏ hơn 20m; thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2 nếu tiếp giáp đường lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m.

Với đất tái định cư, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết trước ngày 10/10/2017. Thửa đất tách ra có bề rộng tối thiểu bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách tại các phường là 100m2, thị trấn là 200m2 và xã là 300m2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Kích thước về bề rộng và chiều sâu thửa đất được tách với đất ở và đất nông nghiệp sẽ do hội đồng tư vấn xem xét cho phù hợp tình hình thực tế địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, cấp phép xây dựng, không ảnh hường đến sản xuất nông nghiệp và thực hiện dự án.

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý, nếu như Quyết định số 25 giao Sở Xây dựng hướng dẫn việc đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực thì trong quyết định mới tỉnh Bình Dương giao đơn vị này phối hợp địa phương tăng quản lý trật tự xây dựng.

UBND cấp xã, huyện và các tổ chức liên quan được giao quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, nếu phát hiện có dấu hiệu phân lô bán nền trái phép thì chấn chỉnh ngay, có hình thức xử phạt nghiêm khắc các sai phạm, nếu để xảy ra tình trạng tách thửa không đúng quy định thì các cơ quan có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm.

>>>> xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *